ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3048/98 του Mirja RYYNAENEN προς την Επ τροπή. Καθυστερημένη χαρτογράφηση των καλλιεργησίμων επιφανειών και επιπτώσεις της στους φινλανδούς γεωργούς