Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3069/95 om en EF- observatørordning for Fællesskabets fiskerfartøjer, som fisker i det område, som reguleres af organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) (KOM(96)0685 C4-0035/97 96/ 0310(CNS))