OVERSIGT OVER DOKUMENTER, SOM KOMMISSIONEN HAR FREMSENDT TIL RÅDET I TIDSRUMMET FRA DEN 17. TIL DEN 21. 6. 1996