Rådets anbefaling vedrørende de medlemsstater, der opfylder de nødvendige betingelser for indførelsen af en fælles valuta (artikel 109 J, stk. 2 og 4, i EF- traktaten)(7884/1/98 rév.1 - C4-0250/98 - 98/0812(CNS))