Beslutning til orientering af Det Økonomiske og Sociale Udvalg om årsagerne til udsættelse af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997 - Sektion VI - Del A - Det Økonomiske og Sociale Udvalg