A Bizottság (EU) 2015/234 végrehajtási rendelete ( 2015. február 13. ) a 2454/93/EGK rendeletnek az Unió vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személyek általi használatra szánt szállítóeszközök ideiglenes behozatala tekintetében történő módosításáról