Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/234 оd 13. veljače 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 u vezi s privremenim uvozom prijevoznih sredstava kojima se koristi fizička osoba s boravištem u carinskom području Unije