Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/234 af 13. februar 2015 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår midlertidig indførsel af transportmidler, som er beregnet til at blive anvendt af en fysisk person med bopæl i Unionens toldområde