Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/234 ze dne 13. února 2015 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o dočasné použití dopravních prostředků určených k použití fyzickou osobou s bydlištěm na celním území Unie