Zaak C-474/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal in Northern Ireland — Verenigd Koninkrijk) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Verzoek om prejudiciële beslissing — Richtlijn 2001/42/EG — Artikel 6 — Aanwijzing als te raadplegen instantie van instantie die met milieueffecten van uitvoering van plannen en programma’s te maken kan krijgen — Mogelijkheid voor te raadplegen instantie om plannen of programma’s te ontwerpen — Verplichting om andere instantie aan te wijzen — Nadere regels voor informatie aan en raadpleging van instanties en publiek)