KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1696/97 af 29. august 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira