2012/611/EU: Besluit van het Europees Parlement van 10 mei 2012 over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2010