2012/611/ES: 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo