2012/611/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2012 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2010