2012/611/ЕС: Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 година относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2010 година