KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/96 af 14. februar 1996 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker