RÅDETS AFGØRELSE af 2. juni 1997 om indgåelse af Euro_+Middelhavs_+interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza_+stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side #EURO_+MIDDELHAVS_+INTERIMSASSOCIERINGSAFTALEN om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO til fordel for Vestbredden og Gaza_+stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side #PROTOKOL Nr. 1 om ordningerne for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse på Vestbredden og i Gaza_+striben #PROTOKOL Nr. 2 om ordningerne for indførsel på Vestbredden og i Gaza_+striben af landsbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet #PROTOKOL Nr. 3 om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde #AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Fællesskabet og Den Palæstinensiske Myndighed om artikel 1 i protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske, afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif