Kommissionens forordning (EF) nr. 1178/98 af 5. juni 1998 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1015/94, på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan, og om at gøre denne import til genstand for registrering