Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 17. juni 1997 af Belgiens Hof van Cassatie i sagen Ibiyinka Awoyemi mod Openbaar Ministerie (Sag C-230/97)