Forslag til Rådets forordning (EF) om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder