97/369/EF: Kommissionens beslutning af 30. maj 1997 om ændring af beslutning 89/471/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Tyskland (Kun den tyske udgave er autentisk)