Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om tilpasning af handelsaspekter i aftalen om frihandel og handelsanliggender mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Litauen på den anden side for at tage hensyn til Republikken Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne i Uruguay- runden, også forbedringerne i den eksisterende præferenceordning