Kommissionens forordning (EF) nr. 293/98 af 4. februar 1998 om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne frugt og grøntsager og produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager, i en del af sektoren levende planter og blomsterdyrkningens produkter samt for visse produkter, der er opregnet i bilag II til EF-traktaten, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1445/93