Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/98 af 30. juni 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 903/90 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i sektoren for fjerkrækød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) med henblik på iværksættelsen af den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med forhandlingerne med Uruguay-runden