Berigtigelse til ecu (De Europæiske Fællesskabers Tidende C 65 af 28. februar 1998)