KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1389/97 af 18. juli 1997 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i juli 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i interimsaftalen mellem Fællesskabet og Republikken Slovenien