Kommissionens Forordning (EF) nr. 2243/96 af 25. november 1996 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag