Kommissionens Forordning (EF) nr. 494/97 af 18. marts 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2868/88 om nærmere regler for gennemførelsen af den ordning for fælles international inspektion, som er vedtaget af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav