ETA:n sekakomitean päätös N:o 3/2018, annettu 9 päivänä helmikuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2019/2039]