KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2121/96 af 4. november 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter