Vec C-264/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské právo a s ním súvisiace práva – On-line videoplatforma – Nahratie filmu na internet bez súhlasu nositeľa práv – Žaloba týkajúca sa porušenia práva duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Článok 8 – Právo žalobcu na informácie – Článok 8 ods. 2 písm. a) – Pojem „adresy“ – E-mailová adresa, IP adresa a telefónne číslo – Vylúčenie)