Cauza C-264/19: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc. [Trimitere preliminară – Drept de autor și drepturi conexe – Platformă video online – Încărcarea unui film fără acordul titularului – Acțiune referitoare la încălcarea unui drept de proprietate intelectuală – Directiva 2004/48/CE – Articolul 8 – Dreptul la informare al reclamantului – Articolul 8 alineatul (2) litera (a) – Noțiunea de „adrese” – Adresă de e-mail, adresă IP și număr de telefon – Excludere]