Sag C-264/19: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. juli 2020 — Constantin Film Verleih GmbH mod YouTube LLC og Google Inc. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – ophavsret og beslægtede rettigheder – onlinevideoplatform – uploading af en film uden rettighedshaverens samtykke – sager om krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed – direktiv 2004/48/EF – artikel 8 – rekvirentens ret til information – artikel 8, stk. 2, litra a) – begrebet »adresse« – e-mailadresse, IP-adresse og telefonnummer – ikke omfattet)