1999/578/EF: Kommissionens beslutning af 28. juli 1999 om et EF-tilskud til udryddelse af Newcastle disease i Danmark (meddelt under nummer K(1999) 2452) (Kun den danske udgave er autentisk)