Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 659/97 af 16. april 1997 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår interventionsordningen for frugt og grøntsager (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 100 af 17. april 1997)