Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af anvendelsesperioden for afgørelse 2010/371/EU af 7. juni 2010 om afslutning af konsultationerne med Republikken Madagaskar i henhold til artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen