Sag T-143/99: Sag anlagt den 12. juni 1999 af Hortiplant, SAT mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber