Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 55/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen