SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1704/98 af Viviane REDING til Kommissionen. Den sociale dialog i post- og telesektoren