/* */

Kommissionens forordning (EF) nr. 2050/96 af 25. oktober 1996 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1294/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 for så vidt angår høst-, produktions- og beholdningsanmeldelser inden for vinsektoren