Rådets Forordning (EØF) nr. 1554/76 af 29. juni 1976 om suspension af prisbetingelsen for indførsel til Fællesskabet af friske citroner med oprindelse i de lande i Middelhavsområdet, med hvilke Fællesskabet indgår aftaler