Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97 af 20. november 1997 om optagelse af visse betegnelser i Registeret over specificitetsattesteringer, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EØS-relevant tekst)