Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 10. juni 1999.