Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/96 af 21. oktober 1996 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for druesaft og druemost fra produktionsåret 1996/97