Sag C-655/15 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 2. marts 2017 — Panrico, SA mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og HDN Development Corp. (Appel — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 52 — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5 — figurmærke, der indeholder ordbestanddelene »krispy kreme doughnuts« — nationale og internationale ord- og figurmærker, der indeholder bestanddelene »donut«, »donuts« og »doghnuts« — ugyldighedsbegæring — afslag)