Kommissionens forordning (EF) nr. 1743/96 af 6. september 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1318/96 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2456/93 for så vidt angår offentlig intervention