Udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske projektering (TP) af den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER)