Kommissionens forordning (EF) nr. 2480/1999 af 24. november 1999 om fastsættelse af importtold for ris