Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg Nr. 44/97 af 10. juli 1997 om ændring af protokol 47 (Afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin) til EØS-aftalen