DOM af 19. juni 1998 i sag E-10/97: EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Kongeriget Norge (En kontraherende parts manglende opfyldelse af forpligtelser - sundhedsbeskyttelse af arbejdere, der er udsat for påvirkning fra vinylchloridmonomer - Rådets direktiv 78/610/EØF)